Medicinos (sveikatos) teisė

Konsultuojame ir atstovaujame sveikatos priežiūros ir farmacijos teisės klausimais.

- Atstovaujame sveikatos priežiūros viešąsias ir privačias įstaigas santykiuose su pacientais ir valstybinėmis institucijomis.

- Rengiame ir audituojame sveikatos priežiūros įstaigų teisės aktais privalomus veiklos dokumentus. Teikiame teisines konsultacijas ir rengiame dokumentus atsakingoms valstybinėms institucijoms įstaigų licencijavimo ir akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai klausimais.

- Konsultuojame pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo klausimais, dėl sveikatos priežiūros mokamų paslaugų ir priemokų paslaugoms, kompensuojamoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, taikymo.

- Atstovaujame, sudarant sutartis su ligonių kasomis, dėl sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

- Atstovaujame sveikatos priežiūros įstaigas ginčuose su pacientais ir valstybės valdymo institucijomis teismuose, pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, teritorinių ligonių kasų taikinimo komisijose, savivaldybėse ir kitose institucijose.

- Konsultuojame juridinius asmenis, tiekiančius vaistus ir medicinos pagalbos priemones rinkai.

- Konsultuojame didmenines farmacijos įmones farmacinės veiklos licencijavimo klausimais, dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių valdymo sutarčių sudarymo, reklamos, taip pat dėl kitų Farmacinės veiklos įstatymo reikalavimų įgyvendinimo.

- Rengiame vaistų ir medicinos pagalbos priemonių centralizuotų viešųjų pirkimų dokumentus.

- Konsultuojame vaistines dėl receptinių ir nereceptinių vaistų, jų laikymo, pardavimo pacientams klausimais ir farmacinės veiklos specialistų licencijavimo klausimais.

- Atstovaujame asmenis, vykdančius farmacinę veiklą, teismuose ir valstybės valdymo institucijose ginčuose dėl farmacijos teisinių santykių.